Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest Tomasz Łukasik – Larania z siedzibą w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22/26, NIP: 6252388745 (Larania Courses)

Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące na naszej stronie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności Larania Courses. Dalsze użytkowanie strony oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności Larania Courses i  nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Gromadzenie danych osobowych i eksploatacyjnych

Stronę internetową Larania Courses można przeglądać bez udostępniania danych osobowych. Dane eksploatacyjne przekazywane przy każdym wywołaniu strony przez Twoją przeglądarkę internetową, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nr IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo i są wykorzystywane w celach technicznych, tak jak administracja stroną i serwerem. Jako użytkownik Internetu pozostajesz przy tym anonimowy. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Larania Courses przetwarza dane osobowe użytkowników takie jak:
– imię i nazwisko
– dane firmowe (opcjonalnie. Nazwa i NIP, adres siedziby)
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres email

W razie rejestracji na szkolenie, Larania Courses przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prawidłowego przeprowadzenia szkolenia oraz, w zależności do decyzji użytkownika wyrażonej przy rejestracji, także celach marketingowych. W przypadku zamieszczania opinii dane są przetwarzane w celu weryfikacji uczestnika szkolenia oraz aby nadać opiniom wiarygodny charakter.  W każdej chwili użytkownik może odwołać pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych poprzez zgłoszenie sprzeciwu na adres siedziby lub  e-mail: e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Udostępnianie danych osobowych i eksploatacyjnych

Larania Courses nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, chyba że:

  • jest to absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i obsługi szkoleń (np. platforma WebinarJam obsługująca techniczny aspekt prowadzonych szkoleń)
  • jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. Bezpieczeństwo

Larania Courses stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Larania Courses z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO). Podjęliśmy zatem następujące kroki, aby lepiej chronić Twoje dane osobowe:

– dostęp do twoich danych jest zabezpieczony hasłem i jedynie administrator ma do nich dostęp,
– urządzenia, na których przetwarzane jest Twoje zamówienie znajdują się w pomieszczeniach niedostępnych dla osób postronnych,
– na bieżąco aktualizujemy oprogramowanie, na którym funkcjonuje witryna,
– nasz hosting jest w pełni zgodny z RODO i spełnia odpowiednie kryteria bezpieczeństwa,
– dostawca naszej platformy webinarowej działa w zgodzie z RODO i w odpowiedni sposób chroni Twoje dane,
– powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad bezpieczeństwem Twoich danych.

6. Wykorzystywanie „cookies”

Platforma może wykorzystywać cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Platformy, aby Larania Courses wiedziała, jaką stronę wyświetlić Użytkownikowi. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Larania Courses także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb wewnętrznych Larania Courses), optymalizacji działania strony oraz w celu ułatwienia rejestracji na szkolenia (np. autouzupełnianie formularzy).

7. Prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.

Larania Courses szanuje Twoją prywatność i zapewnia dostęp do wglądu w swoje dane osobowe oraz daje możliwość ich edycji lub usunięcia z naszej bazy. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl

Jeśli macie Państwo pytania, komentarze lub zastrzeżenia dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl